ADVERTESMENT
ADVERTESMENT
ඔබත් ඉයර්ෆොන් කන්දෙකේ ගහගෙන නිදාගන්න කෙනෙක් ද? එහෙනම් මෙය අනිවාර්යයෙන්ම කියවන්න

ස්මාට් ෆෝන්, අයි පෝඩ් වගේ දේවල් අද දවසේ ගොඩක් ජනප්‍රිය උපාංග. ඒ වගේම ඒවා නිතරම අතේ තිබෙන උපාංග නිසා ඇඟේම කොටසක් බවට පත්වෙලා වගේ දැනෙනවා. හැන්ඩ්ස් ෆ්‍රී ගහගෙන ඒවායින් සින්දු අහන එක පාරෙ යනවිටත්, පෝලිමක සිටින විටත්, හුදකලාව විවේකයෙන් සිටින විටත්, බස් රථයේ දුම්රියේ යන විටත් නිතර දකින්න පුළුවන් දෙයක්. සමහරු නම් නින්දට යන්නෙත් මේ ඉයර්ෆෝන් කනේ ගහගෙනමයි. අන්න ඒක නම් එච්චර හොඳ වැඩක් නෙවෙයි කියල කියන්න තමයි මේ හදන්නෙ.

ඉයර්ෆෝන් පාවිච්චිය නවත්වන්න කියල නෙවෙයි මේ කියන්න හදන්නෙ. ඒක කාටවත් කරදයක් නැති අහිංසක වින්දනයක්. ඉයර්ෆෝන්වලදි ශබ්දය කෙලින්ම කණ ඇතුළට යනවා. ඒ කියන්නෙ බාහිරයට විහිදෙන්නෙ නැතිවම. එතකොට කණට දැනෙන පීඩනය වැඩියි. පැය කිහිපයක් වැඩි ඩෙසිබල් ගණනකින් යුතුව ඉයර්ෆෝන් පාවිච්චි කරන එක හානිකර වෙන්න පුළුවන්.

විශේෂයෙන්ම නින්දේදී ඉයර්ෆෝන් පාවිච්චිය නම් කොහෙත්ම අනුමත කරන්න බැහැ. නින්ද කියන්නේ විවේකය. නින්දේදි මොළයට විවේකය අත්‍යවශයයි. නිදාගන්න වෙලාවටත් සින්දු ඇහෙද්දි මොළයට සම්පූර්ණ විවේකයක් ගන්න බැරි වෙනවා. කනට ඇහෙන එක්තරා මට්ටමකට වඩා ශබ්දයෙන් වැඩි දේවල් මොළය නින්දේ ඉද්දි වුනත් හඳුනා ගන්නවා. නින්දේ හිටියත් ලොකු සද්දයක් වුණොත් ඇහැ ඇරෙන්නෙ ඒකයි. දිගටම සද්දෙ ඇහෙද්දි මොළය හරියට නිදාගන්නෙ නැහැ.

මේකෙන් තවත් භයානක දෙයක් වෙනවා. ඒක තමයි තාවකාලික බිහිරි බව. මුලින්ම සිද්ධ වෙන්නෙ කනේ සංවේදීතාව අඩු වෙන එක. කුඩා ශබ්ද ඇහෙන්නෙ නැතිව යනවා. මේක මුලින්ම එන්නෙ තාවකාලිකව. මුලින් මුලින් මේක විනාඩි 10 ක් විතර වෙද්දි යථා තත්ත්වයට පත් වෙනවා. ඒත් පසුව මේ තත්ත්වය වෙනස් වෙන්න පුළුවන්. ඒක නිසා පුළුවන් තරම් උත්සාහ කරන්න ඉයර්ෆෝන් පාවිච්චිය උපරිම පැයකට සීමා කරන්න.

අනිත් දේ තමයි නින්දට යද්දි සින්දු අහන එක පුරුද්දට යනවා. කාලයක් යද්දි සින්දු නැතිව නිදාගන්න බැරි වෙනවා. එහෙම වෙලා නම් විනාඩි 30 ක් 45 ක් ඇතුළත ඉබේ ඕෆ් වෙන්න දාගෙන අඩු වොලියුම් එකකින් සින්දු ප්ලේ කරන්න. තවත් එකක් ඔයාලට මෙලඩීස් විතරක් අහන්න පුළුවන් නම් නිදා ගන්නකොට විතරක්වත් ඒක වඩාත් සුදුසුයි.5,938


Views
Health risks associated with used Hand Free
Summary

The current international consensus is that mobile phones don’t cause cancer or promote the accelerated growth of existing tumours.

Cancer can take many years, even decades, to develop. Population studies so far have only monitored the health effects following a few years of mobile phone use.

Using a mobile phone while driving significantly increases the risk of traffic accidents. Talking on a hand-held mobile phone while driving is illegal in all states and territories of Australia.

Because mobile phone use is so widespread (it was estimated in 2011 that there were around five billion mobile phone users), public concerns about the possible health effects of mobile phones receive a lot of coverage in the media. Because so many people use mobile phones, medical researchers are concerned that any associated health risks, even small ones, could cause significant public health problems.

It is important to understand the risks and possible effects of mobile phone use, and make up your own mind about how you use your mobile phone.

Health concerns over mobile phone use

Mobile phones communicate with base stations using radiofrequency (RF) radiation. If RF radiation is high enough, it has a ‘thermal’ effect, which means it raises body temperature. There are concerns that the low levels of RF radiation emitted by mobile phones could cause health problems such as headaches or brain tumours.

Back to top
Research into mobile phones and health risks

Intensive international research has found no conclusive or convincing evidence that mobile phones are damaging to health in the short or long term. However, in May 2011, the World Health Organization (WHO) classified RF radiation as ‘possibly carcinogenic for humans, based on an increased risk for glioma, a type of brain cancer’.

The release of this WHO statement prompted many people to call for a 'precautionary approach' to mobile phone use. Research is ongoing.

Back to top
Radiation in relation to mobile phone use

Radiation is a combination of electrical and magnetic energy that travels through space at the speed of light. It is also referred to as electromagnetic radiation (EMR).

Radiation is classified into two broad groups:

ionising radiation (IR) – which is capable of causing changes in atoms or molecules in the body that can result in tissue damage such as cancer. Examples of IR include x-rays and gamma rays

non-ionising radiation (NIR) – which doesn’t cause these changes, but can prompt molecules to vibrate. This can lead to rises in temperature, as well as other effects. Examples of NIR include ultraviolet radiation in sunlight, visible light, light bulbs, infrared radiation, microwave energy and radiofrequency energy.